Load Blance

Home >> Advance Hosting >> Load Blance

Load Balance

กระจายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง เพื่อรองรับปริมาณงานได้มากยิ่งขึ้น

loadbalance

บริการ Load Banlance เป็นอีกหนึ่งบริการของ ThaiVPS.com ที่ช่วยให้ระบบของคุณรองรับปริมาณงาน (Workload) ได้มากขึ้นกว่าที่ Virtual Server หรือ Dedicated Server เพียงเครื่องเดียวจะทำงานได้ในระดับปกติ เช่น แก้ปัญหา "เว็บล่ม" ที่เกิดจากมีผู้ใช้งานเข้าเว็บพร้อมกันเป็นจำนวนมากจนเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่ทัน (Overload), แก้ปัญหาดาต้าเบส ทำงานช้ามากเนื่องจากมีการเรียกใช้งานพร้อมกันสูง เป็นต้น

loadbalance

บริการ Load Balance ของ ThaiVPS.com เป็นการนำเซิร์ฟเวอร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่กระจายงานโดยเฉพาะ เข้ามาช่วยแก้ปัญหา Overload โดยกระจายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปที่มีประสิทธิภาพเท่าๆ กัน และตั้งค่าให้มีหน้าที่การทำงานเหมือนกันทั้งหมด ด้วยวิธีการนี้ทำให้คุณสามาถใช้เซิร์ฟเวอร์สเปคมาตรฐานหลายๆเครื่อง มารองรับการกระจายงาน แทนการใช้เซิร์ฟเวอร์สเปคสูงที่ราคาแพงมากได้

เราสามารถออกแบบระบบเพื่อให้รองรับการทำงานได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ คุณสามารถให้เราประเมินก่อนได้ โดยส่งรายละเอียดปัญหาที่พบ หรือความต้องการเบื้องต้นมา เพื่อให้ได้ระบบที่เสถียร รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่มีปริมาณมาก และคุ้มค่ากับงบประมาณในการลงทุนมากที่สุด

สามารถทำ Load Balance ได้กับบริการดังนี้

Load Balance for Cloud VPS
Load Balance for Dedicated Server

รูปแบบการทำ Load Balance ตังตัวอย่างต่อไปนี้

 Load Balance Multiple Web Server  

loadbalance

  Load Balance Multiple Web Server with Single Database Server  

loadbalance

  Load Balance Multiple Web Server with Cluster Database Server  

loadbalance

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำ Load balance คือ ระบบควรอยู่บน Network ที่มีความเร็วเหมาะสม บางกรณีอาจต้องใช้งาน Dedicated Bandwitdth เพื่อให้รองรับปริมาณการใช้งานสูงๆ ได้

dedicated server
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
โทร : 02 912 2558 - 64,
อีเมล : sales@netway.co.th ได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 - 17.00 น.